Jak probíhá převod domény

Změna držitele domény .CZ domény

Změnu držitele domény iniciujeme i celý proces realizujeme na naší straně přes akreditovaného registrátora NEW MEDIA GROUP s.r.o. a jeho registračního webu REG.cz . Tzv. „převod domény“ je změna ID původního držitele domény na ID nového držitele. Ve chvíli, kdy je v centrálním registru uvedeno Vaše ID držitele domény s Vašimi údaji, jste vlastníkem domény se všemi právy a povinnostmi.

Údaje o novém držiteli domény

a. Znáte identifikátor (ID) držitele domény

Pokud vlastníte již nějakou doménu, je možno poskytnou ID držitele domény přímo z této domény. Např. ID držitele domény pro domény oc.cz je „OC“ a lze to ověřit a zjistit na centrálním registru zde: http://www.nic.cz/whois/?d=oc.cz . Po kliku na toto ID zjistíte i konkrétní údaje o držiteli domény, které jsou pod tímto ID veřejně vedeny, viz http://www.nic.cz/whois/?c=OC

 

b. Minimální údaje pro vygenerování nového ID držitele domény

Pokud ID nového držitele nemáte, neznáte či stávající ID nechcete použít, stačí poskytnout následující minimální údaje a my Vám doménu na tyto nové údaje převedeme a zároveň s převodem domény vygenerujeme ID nové. Údaje pod novým ID si zase můžete kdykoliv zkontrolovat na centrálním registru www.nic.cz

 

Nový držitel domény poskytne svoje nacionále – v případě právnické osoby minimálně název a sídlo společnosti,  telefon a email, v případě fyzické osoby minimálně jméno a příjmení, adresa, telefon a email. Pokud nám poskytnete  správné údaje, vše zařídíme za Vás.

Souhlas s pravidly

Nový držitel musí před převodem domény vyjídřit souhlas s pravidly registrace pro .CZ domény. Kompletní znění Postupů a pravidel centrálního registru CZ.NIC z.s.p.o. naleznete zde: http://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/

Pozor na e-mail!

Z hlediska bezpečnosti je zejména důležité věnovat pozornost správnosti emailové adresy, jelikož většině registrátorů stačí potvrzení emailem pro většinu změn, vč. změny držitele domény. Pro vyvarování se odcizení domény či neoprávněné manipulace s ní stačí použít emailovou adresu, ke které nikdo jiný než oprávněná osoba nemá přístup.

Mohu si změnit registrátora, jakmile je doména na mě převedena?

Ano, samozřejmě. Nový registrátor od Vás bude potřebovat tzv. Heslo pro transfer (Auth-ID), které si můžete vygenerovat na centrálním registru zde: http://www.nic.cz/whois/publicrequest/

 

Centrální registr toto heslo zašle pouze a výhradně na email držitele domény, nikomu jinému. Proto udržujte Váš email aktuální a zabezpečený.

Je proces převodu domény pro mě bezpečný?

Ano. Centrální registr pro domény .CZ má nastaveny podrobná pravidla a postupy, která garantují převodci i nabyvateli bezpečnost. Tato pravidla jdou často i nad rámec běžných zabezpečení používaných ve světě a CZ.NIC z.s.p.o. vyvýjí značné usilí i prostředky, aby podnikání na .CZ doménách bylo v co nejstabilnějším a maximálně důveryhodném prostředí.

 

Společnost Webnames s.r.o. je členem Komory držitelů doménových jmen v CZ.NIC z.s.p.o., správci národní domény .CZ.

 

Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. je členem prestižní Komory registrátorů v CZ.NIC z.s.p.o. a provozuje registrátora REG.cz. http://www.nic.cz/page/324/clenstvi/